GLOBAL

Naabrist parem või erinev

2020-04-30 15:20

Alates tänasest on võimalik tutvuda uuringutulemustega, mis kajastavad Eesti, Läti, Leedu elanike käitumiste sarnasusi ja erinevusi riikides kehtivates eriolukorras.

Tulemused on kättesaadavad nii eesti kui inglise keeles ning seda Dentsu Data Labi poolt tehtud dashboardis, kus iga lugeja saab valida sihtrühma ja riigi, mis talle huvi pakub.

VAATA SIIT: Dashboard EST Dashboard ENG 

5 erinevust kolme riigi vahel:

  • 90% eestlastest ja leedukatest on kriisi ajal muutnud oma igapäeva harjumusi. Läti puhul on see mõnevõrra väiksem st 86%.
  • Kõige rohkem on kohtumisi ja üritusi edasi lükanud eestlased, 66% Lätis ja Leedus on see protsent vastavalt 57% ja 37%.
  • Online ostudes/tellimustes on kõige aktiivsemad olnud leedukad 37%, eestlastest on kriisi ajal online-oste teinud 31% ja lätlastest 25%. Kõigis kolmes riigis on suurim aktiivsus kuni 40 aastaste seas.
  • Kodukontoris töötajate protsent on kõrgem Eestis (41%) ja Leedus (43%) ning mõnevõrra väiksem Lätis, kus kodukontoris töötajaid on 35%. Kodus töötamist on omale saanud lubada ennekõike suuremates linnades elavad inimesed, kes on ka keskmisest pisut nooremad ja kõrgema sissetulekuga.
  • Kui meedia tarbimises nagu näiteks TV vaatamine ja erinevate onlinekanalite kasutus on kõrge ja senisest aktiivsem kõigis riikides, siis kõige suurem vahe on riikide vahel väljas jalutamises. Kõige aktiivsemad väljas liikujad on Lätis (76%), teisel kohal on eestlased (69%) ning kõige vähem liiguvad väljas leedukad, kus see näitaja on kõigest 42%.

Lähema nädala jooksul kogub Dentsu Baltikum, koostöös Norstatiga, uued andmed, mida kajastame maikuu keskpaigas ka juba Dentsu Data Labs dashboardidel.

Rohkem infot:

Liisel Kalda, Dentsu Uuringute juht

liisel.kalda@dentsuaegis.com