GLOBAL

Visioon ja väärtused

Dentsu grupi visioon ‘Innovating the way brands are built’ kirjeldab meie ambitsiooni olla erinev ja uuenduslik.
See sunnib meid lakkamatult otsima uusi viise, kuidas luua klientidele väärtust järjest globaalsemas ja digitaalsemas maailmas, kus tarbijakäitumine on pidevas muutumises ja meedia üha rohkem killustunud.

Dentsu eesmärk on olla täielikult digitaalsele majandusele suunatud ettevõte aastaks 2020.
Järgneva 5 aasta jooksul sunnib digipööre majanduses kõiki ettevõtteid oma tegevust ümber mõtestama. Tahame olla selle muutuse esirinnas ning seeläbi toetada Eesti e-eduloo jätkumist ning innovatsooni meie ettevõtluses.

Dentsu põhiväärtused

Dentsu viis põhiväärtust kõnelevad sellest, millised põhimõtted on meie grupis olulised ja millist käitumisviisi peame õigeks. Need on ühised arusaamad, millest juhindume otsuste tegemisel, klientidega suhtlemisel ja töötajate värbamisel. Samu põhiväärtusi jagavad kõik Dentsu agentuurid üle kogu maailma.

Julgus – me teame, et tulevik on kiirete ja paindlike päralt, kes julgevad mõelda ja tegutseda teistest erinevalt. Me aitame brändidel kasvada üha kiiremini muutuvas maailmas ning suurendada ettevõtete konkurentsieelist.

Uuenduslikkus – me oleme loomult uudishimulikud oma valdkonna eestvedajad. Carat oli maailma esimene iseseisev meediagentuur ning Isobar maailma esimene digiagentuuride võrgustik. Me aitame uuendada ka Sinu brändi läbi innovaatiliste meedia-, kommunikatsiooni- ja digilahenduste.

Ambitsioonikus – me seame endale kõrgeid eesmärke ja tegutseme sihikindlat nende saavutamise nimel. Meie eesmärgiks on olla eelistatud partner kohalikele ja rahvusvahelistele turuliidritele ning uutele tõusvatele brändidele.

Vastutustunne – me anname aru, et meie tegevusel on majanduslikud, sotsiaalsed ja ökoloogilised tagajärjed. Usume, et meedia on võimas tööriist positiivsetel väärtustel põhineva ühiskonna loomiseks. Oleme uhked partnerid liikumisele „Let’s do it! World“.

Koostöö – meie unikaalne kliendikeskne tegevusmudel võimaldab lihtsalt ja kiirelt moodustada spetsialistide tiime vastavalt vajadustele. Igal meie kliendil on personaalse kliendijuht, kes tagab ligipääsu kõikidele grupi teenustele.